Перший період: перед посівом 
Основні заходи по забезпеченню мінерального живлення та формування врожаю:
Задля забезпечення рослин кукурудзи достатньою кількістю азоту впродовж вегетаційного періоду та максимального пролонгування його доступності після фази викидання волоті ефективним є внесення у передпосівну культивацію карбамід-аміачної суміші марки 32 (КАС-32) разом з Основними складниками КАС-32 (32% азоту) є 3 форми азоту: амідна (51%), амонійна (24,5%) та нітратна (24,5%). 
Робота суміші КАС-32 + ТАС  спрямована на подовження ефективної дії амідної та амонійної форм азоту в ґрунті за рахунок тимчасового пригнічення роботи ґрунтових бактерій, які синтезують фермент уреаза та окислюють амонійний азот (NH4+) до нітратного (NO3). Середній термін пролонгування роботи азоту в ґрунті при застосуванні Тіосульфату амонію складає 3-5 тижнів залежно від умов зволоження, температури ґрунту, мікробіологічної активності та загального рівня родючості ґрунту.
Другий період: при посіві 
Основні заходи по забезпеченню мінерального живлення та формування врожаю:
Застосування при посіві пізніх ярих культур гранульованих NPK+S добрив є ефективним у швидкому формуванні первинної та вторинної кореневих систем рослини. Важливим аспектом ґрунтового живлення на початкових етапах росту та розвитку після появи сходів є надання фосфору в такій кількості, щоб, з одного боку, не створити високої концентрації біля насіннєвого ложа, з іншого – надати рослині необхідну кількість поживи для стартового росту. Особливо ця фізіологічна закономірність стосується кукурудзи.
Для задоволення фізіологічних вимог у фосфорному живленні застосовуємо Добрива 12-24-12+9S у нормі 120-140 кг/га в умовах достатнього зволоження (вміст вологи у шарі ґрунту 0-20 см – 40 та більше мм). В умовах недостатнього зволоження (вміст вологи у шарі ґрунту 0-20 см – 20 та менше мм) – ефективним є застосування добрива 15-15-15+15S 140 кг/га або Добрива 16-14-07+15S 140-145 кг/га
На ґрунтах легкого гранулометричного складу застосовуємо добрива 8-24-24 у нормі 120-140 кг/га. Через обмежену кількість водорозчинних форм калію у супіщаних та легко-суглинкових ґрунтах застосування добрива 8-24-24 дозволяє зменшувати кількість технологічних операцій, які пов’язані з внесенням калійних добрив (калій хлористий).
Завдяки наявності 3-х форм фосфору у всіх марках добрив : моноамоній фосфат, діамоній фосфат та монокальцій фосфат, а також їх різній розчинності та доступності у часі – досягається пролонговане забезпечення рослин кукурудзи на доступні форми фосфору до 12 тижнів після посіву: