Були створенні умови для професійної художньо-творчої самореалізації особистості здобувача початкової мистецької освіти ;
Таким чином були наданні потреби громадян у якісному культурному та мистецькому продукті, здобутті додаткових компетентностей у сфері культури, мистецтва, пробудження їх інтересу до творчості, спілкування з мистецтвом, мистецьких практик.